VĒJA ENERĢIJAS TEHNOLOĢIJA

VĒJA ENERĢIJAS TEHNOLOĢIJA

Jauns vēja izaicinājums: prognozējama jauda

Vēja enerģijas ieplūšana Eiropas elektrotīklos ir sasniegusi vērā ņemamu līmeni. Vairāki Vācijas elektroapgādes uzņēmumi prognozē, ka nākotnē vēja elektrības
īpatsvars varētu sasniegt 30%. Tomēr vēja enerģijai ir arī ēnas puse - vēja ģeneratoru nenovēršamā darbība ar pārtraukumiem ir uzspiedusi visai vēja enerģētikas
nozarei zīmogu "neuzticama". Tas nozīmē, ka ir jādomā arī par rezerves jaudām, ko iedarbināt laikā, kad ārā valda bezvējš un vēja turbīnas nestrādā.

Vēja enerģija: pamatceļvedis

Visa atjaunojamā enerģija pie mums nāk no saules. No šī saules starojuma tikai nepilni 2% pārvēršas vēja enerģijā,
taču pat šis nelielais daudzums ir daudzkārt lielāks par enerģiju, kuru visi pasaules augi pārstrādā biomasā.

Ģeneratori un pārvadi

Ģenerators vēja turbīnā pārvērš rotora ražoto mehānisko enerģiju tādā elektriskā strāvā, kuru iespējams pieslēgt tīklam. Enerģiju līdz
ģeneratoram aizvada pārvadi. Parasti tie satur zobratus. Zobrati ļauj palielināt ātrumu un samazināt vērpes momentu.

Izmaksas un ekonomika

Mūsdienīgas komerciālās vēja turbīnas spēj saražot elektrību diapazonā no dažiem kilovatiem līdz 2500 kilovatiem. Turbīnu cena pat pie
vienādas nomināljaudas var atšķirties - to ietekmē rotora diametrs un attiecīgi arī laukums, ko šķeļ spārni, gan arī torņa augstums.

Pieslēgums elektriskajam tīklam

Viens no ekonomiskajiem faktoriem, kas ierobežo Eiropas vēja resursu izmantošanu, ir vājie patērētājiem paredzētie elektriskie tīkli tajos
apvidos, kuri ir visizdevīgākie vēja turbīnu uzstādīšanai. Galvenā problēma ir saistīta ar to, ka sadales sistēmas ir izveidotas, lai sadalītu
jaudu patērētājiem, nevis lai to savāktu un ievadītu elektroapgādes tīklā.